maandag 14 juli 2014

Evacuatie van de rooms-katholieke zwakzinnige meisjes van het internaat Boldershof in Druten

Monument Evacuatie 'De Boldershof'

De evacuatie van de Bredase bevolking 12 mei 1940 is bekend bij de Bredanaars en omstreken maar dat er juist in deze periode ook bijna 400 zwakzinninge meisjes uit het rooms-katholieke internaat Boldershof uit Druten naar Breda kwamen, is minder bekend.
Op 27 maart 1940 was door de Commissie Burgerbevolking en de subcommissie Volksgezondheid de KMA aangewezen als verblijfplaats voor deze kinderen en op 18 april brachten Moeder Overste en de geneesheer-directeur een bezoek aan de KMA om besprekingen te houden met de gouverneur en men zag dit als ideaal voor een noodverblijf. Op 8 mei volgde een tweede bezoek  aan de academie die inmiddels door de cadetten was verlaten.
Twee dagen later werd de evacuatie werkelijkheid en vanaf 10 mei waren er al geen telefonische verbindingen meer mogelijk maar moest er toch geëvacueerd worden. Dit gebeurde met 21 autobussen van de BBA. Na veel hachelijke avonturen kwam men ‘s avonds op de KMA aan.
Dezelfde avond echter kreeg men van de burgemeester van Breda, de heer Van Slobbe, de mededeling dat de meisjes niet bij de KMA konden blijven maar naar kasteel Bouvigne moesten. Dit was allesbehalve veilig want bij aankomst was er luchtalarm en men achtte het veiliger om met patiënten, zusters en het medisch personeel in het Mastbos een schuilplaats te zoeken omdat men tussen de Duitse en Franse gemotoriseerde eenheden in kwam te zitten.
Intussen was de evacuatie van Breda begonnen en de 80 KJB-meisjes (Katholieke Jeugd Beweging) die op Bouvigne een opleiding tot dienstbode volgden waren gevlucht. Hierdoor kreeg men meer ruimte voor de meisjes en het personeel uit Druten. Dit was hard nodig want de hygiënische situatie was bijna ondraaglijk geworden. Op 21 mei vertrok men weer naar Druten. Intussen waren twee meisjes gestorven op Bouvigne en 'stiekem' begraven in de tuin. De arts van het instituut heeft aangifte gedaan van het overlijden van de twee meisjes in de gemeente Ginneken-Bavel waar Bouvigne toen onder behoorde.
Men heeft hen in het geheim moeten begraven omdat begraven niet mocht van de Duitsers. Deze twee graven met anonieme stenen bevinden zich nog steeds op Bouvigne.
Dit artikel is bij Stadsarchief Breda tot stand gekomen naar aanleiding van de vraag van mevrouw Winkelman die zij stelde over de grafjes. Er werd getwijfeld of de grafjes er nog zouden zijn. Mevrouw Winkelman was 4 mei jl. aanwezig bij de dodenherdenking in Druten  en hoorde het verhaal over deze evacuatie van Neel van den Oever die een boek heeft geschreven (samen met Willie Franken) over honderd jaar Boldershof en waarin dit verhaal ook voorkomt.
In Druten staat een gemeentelijk monument waarin bovengenoemde evacuatie naar Breda wordt vermeld.
Op 24 juni jl. hebben mevrouw Winkelman, Neel van den Oever en Willie Franken samen met de heer Van der Meer (hoofd facilitaire zaken Brabantse Delta) de graven bekeken en is het mysterie opgelost.

Literatuur;
  • “ Van Boldershof tot nu: al 100 jaar een goede buur 1997-2007”
  • Tekst Neele van den Oever, tekstredactie Willie Franken
  • www.grebbeberg.nl De ontruiming der gestichten uit Druten, Rhenen en Wageningen in mei 1940

Geen opmerkingen:

Een reactie posten