maandag 17 februari 2014

MACHTIGE PRACHT IN DE KERK; DE ONZE LIEVE VROUWE OF GROTE KERK IN BREDA
Grafmonument van Engelbrecht I van Nassau
met echtgenote Johanna van Polanen en hun zoon
Jan IV van Nassau met echtgenote Maria van Loon,
gemaakt ca. 1510.  Opname uit 1998. 
Herkomst: Beeldbank Stadsarchief Breda,
fotocollectie BN De Stem/Johan van Gurp
Op woensdag 12 maart vindt de lezing plaats over het begraven in en om de Grote Kerk van Breda van ca. 1300 tot in het begin van de 19e eeuw.  Deze lezing wordt gegeven door dhr. J.M.W. van de Garde.  Walter van de Garde heeft diverse publicaties geschreven, lezingen gegeven en tentoonstellingen gemaakt over de historie van de Grote Kerk. De lezing wordt georganiseerd door het Stadsarchief Breda en de historische vereniging De Oranjeboom.  Zij maakt deel uit van de Henri Mastboom lezingencyclus met als thema Macht & Pracht, opgezet door de vier West-Brabantse archiefdiensten: Het Markiezenhof te Bergen op Zoom, Gemeentearchief Roosendaal, Regionaal Archief West-Brabant en het Stadsarchief Breda.

In de lezing stelt Walter van de Garde de wijze van begraven, de herinneringsmonumenten aan de overledenen, maar ook de kosten voor het begraven aan de orde.  Zij die het zich konden permitteren, lieten zich begraven in de kerk, de minder gegoeden moesten het doen met een plekje op de begraafplaats rond de kerk. Ook in de 17e en 18e eeuw, tijdens de perioden waarin Breda onder gezag stond van de Republiek der Verenigde Nederlanden en de Grote Kerk in protestantse handen was, lieten de katholieke Bredanaars zich in deze kerk begraven. Alleen zeer gegoede katholieke Bredanaars kozen in die perioden een rustplaats in een katholieke kerk vlak over de grens met de katholieke Zuidelijke Nederlanden (België).  In de Grote Kerk herinneren vele prachtige grafmonumenten, grafzerken en andere herinneringstekens aan de families die hier hun laatste rustplaats vonden. Ook de machtige heren en vrouwen van Breda lieten zich in de Grote Kerk, hún kerk, begraven tot en met de eerste helft van de 16e eeuw. Zo liggen de voorgangers van Willem van Oranje als heer van Breda, in deze kerk begraven.   

Praktische informatie

De lezing vindt plaats op woensdag 12 maart in de aula van het Breda’s Museum, Parade 10-12, te Breda. De lezing begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur.  De zaal is open om 19.30 uur. De entree tot de lezing is gratis. Gezien het beperkt aantal zitplaatsen is aanmelding voor de lezing noodzakelijk. Aanmelding bij voorkeur via email: stadsarchief@breda.nl ,of telefonisch: 076-5294420.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten