woensdag 17 september 2014

De wandeling met paraplu's

Stadsarchief Breda heeft een wandeling door een deel van het oude centrum van Breda uitgezet. Voor het eerst vond deze wandeling op vrijdag 22 augustus jl. plaats. De bedoeling van een dergelijke  wandeling is om o.a.  aan de hand  van fotomateriaal van verdwenen panden en bijbehorende informatie, herinneringen op te halen en over en weer informatie uit te wisselen. Niet alleen herinneringen aan panden maar ook aan personen en gebeurtenissen komen hierbij naar boven.  De wandeling, die ook geschikt is voor mindervaliden, start vanuit Stadsarchief Breda aan de Parade, via de Lange Stallen, Van Coothplein,  Fellenoordstraat, Nieuwe Haagdijk, Schorsmolenstraat, Haagdijk, e oude en nieuwe Haven, Cingelstraat naar het Valkenbergpark. Eindpunt is 't T Huis.Met regencapes en paraplu’s
Uitleg over de Vierwinden
 Op het Kasteelplein


Uitleg over hotel van Ham

dinsdag 15 juli 2014

De wandeling

Stadsarchief Breda organiseert een wandeltocht voor mindervaliden, mensen met alzheimer en hun verzorgers op vrijdag 22 augustus 2014

Het doel van deze tocht is tweeledig; het archief wil u een prettige middag bezorgen door middel van het bekijken van een oud gedeelte van Breda met informatie en foto’s over deze straten en panden maar ook graag uw verhalen, uw herinneringen horen en optekenen.

De wandeling begint bij de voormalige Chassékazerne, een begrip in Breda, waar nu Stadsarchief Breda en Breda’s Museum gehuisvest zijn en voert vervolgens langs het Van Coothplein, Fellenoordstraat, Nieuwe Huizen, Nieuwe Haagdijk, Haagdijk, Nieuwe Prinsenkade, Haven, Cingelstraat, Kasteelplein, Catharinastraat en eindigt in het Valkenberg.
In het Valkenberg eindigt de wandeling en is er de mogelijkheid tot een koffie/theestop met heerlijke appeltaart (voor eigen rekening). Het Theehuis beschikt over een invalidentoilet en biedt een prachtig uitzicht over het stadspark.

Meldt u aan voor deze tocht op 22 augustus 2014 bij Stadsarchief Breda.

Vertrek: 13.30uur        
Aankomst: 15.30uur bij theehuis
Inschrijving kan d.m.v. e-mail: stadsarchief@breda.nl onder vermelding van wandeling d.d.22 aug.2014
Telefonisch: 076- 5294420 of 076-5294419, ook voor informatie

Graag vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het aantal personen die aan de wandeling willen deelnemen. Wij houden een maximum aan van 12 deelnemers (los van verzorgers).

Het vertrekpunt is het café van Breda’s Museum, Parade 12, ingang via Keizerstraat (naast hotel De Keyser). U kunt hier  tijdelijk parkeren om deelnemers uit te laten stappen.
In het café zal personeel van het stadsarchief u verwelkomen en zal ook de tocht beginnen.
De aankomst is bij het Theehuis in het Valkenberg. Hier kunnen de deelnemers om 16.15uur opgehaald worden aan de J.F. Kennedylaan.
Koffie/thee, appeltaart is voor eigen rekening. Kosten ongeveer  €5,20

Wij wensen u een prettige middag,
Stadsarchief Breda

maandag 14 juli 2014

Evacuatie van de rooms-katholieke zwakzinnige meisjes van het internaat Boldershof in Druten

Monument Evacuatie 'De Boldershof'

De evacuatie van de Bredase bevolking 12 mei 1940 is bekend bij de Bredanaars en omstreken maar dat er juist in deze periode ook bijna 400 zwakzinninge meisjes uit het rooms-katholieke internaat Boldershof uit Druten naar Breda kwamen, is minder bekend.
Op 27 maart 1940 was door de Commissie Burgerbevolking en de subcommissie Volksgezondheid de KMA aangewezen als verblijfplaats voor deze kinderen en op 18 april brachten Moeder Overste en de geneesheer-directeur een bezoek aan de KMA om besprekingen te houden met de gouverneur en men zag dit als ideaal voor een noodverblijf. Op 8 mei volgde een tweede bezoek  aan de academie die inmiddels door de cadetten was verlaten.
Twee dagen later werd de evacuatie werkelijkheid en vanaf 10 mei waren er al geen telefonische verbindingen meer mogelijk maar moest er toch geëvacueerd worden. Dit gebeurde met 21 autobussen van de BBA. Na veel hachelijke avonturen kwam men ‘s avonds op de KMA aan.
Dezelfde avond echter kreeg men van de burgemeester van Breda, de heer Van Slobbe, de mededeling dat de meisjes niet bij de KMA konden blijven maar naar kasteel Bouvigne moesten. Dit was allesbehalve veilig want bij aankomst was er luchtalarm en men achtte het veiliger om met patiënten, zusters en het medisch personeel in het Mastbos een schuilplaats te zoeken omdat men tussen de Duitse en Franse gemotoriseerde eenheden in kwam te zitten.
Intussen was de evacuatie van Breda begonnen en de 80 KJB-meisjes (Katholieke Jeugd Beweging) die op Bouvigne een opleiding tot dienstbode volgden waren gevlucht. Hierdoor kreeg men meer ruimte voor de meisjes en het personeel uit Druten. Dit was hard nodig want de hygiënische situatie was bijna ondraaglijk geworden. Op 21 mei vertrok men weer naar Druten. Intussen waren twee meisjes gestorven op Bouvigne en 'stiekem' begraven in de tuin. De arts van het instituut heeft aangifte gedaan van het overlijden van de twee meisjes in de gemeente Ginneken-Bavel waar Bouvigne toen onder behoorde.
Men heeft hen in het geheim moeten begraven omdat begraven niet mocht van de Duitsers. Deze twee graven met anonieme stenen bevinden zich nog steeds op Bouvigne.
Dit artikel is bij Stadsarchief Breda tot stand gekomen naar aanleiding van de vraag van mevrouw Winkelman die zij stelde over de grafjes. Er werd getwijfeld of de grafjes er nog zouden zijn. Mevrouw Winkelman was 4 mei jl. aanwezig bij de dodenherdenking in Druten  en hoorde het verhaal over deze evacuatie van Neel van den Oever die een boek heeft geschreven (samen met Willie Franken) over honderd jaar Boldershof en waarin dit verhaal ook voorkomt.
In Druten staat een gemeentelijk monument waarin bovengenoemde evacuatie naar Breda wordt vermeld.
Op 24 juni jl. hebben mevrouw Winkelman, Neel van den Oever en Willie Franken samen met de heer Van der Meer (hoofd facilitaire zaken Brabantse Delta) de graven bekeken en is het mysterie opgelost.

Literatuur;
  • “ Van Boldershof tot nu: al 100 jaar een goede buur 1997-2007”
  • Tekst Neele van den Oever, tekstredactie Willie Franken
  • www.grebbeberg.nl De ontruiming der gestichten uit Druten, Rhenen en Wageningen in mei 1940

vrijdag 20 juni 2014

EXPOSITIE VAN WERK VAN DERDEJAARSSTUDENTEN AKV|ST. JOOST BIJ STADSARCHIEF BREDA!

Jaarlijks krijgen studenten Fotografie van AKV|St. Joost opdracht van Stadsarchief Breda het veranderende tijdsbeeld van de stad in beeld te brengen. Zo ook dit jaar. Dit heeft geresulteerd in een expositie van het werk van 8 studenten.

Zij hebben de expositie, die ze zelf hebben geproduceerd, de titel “Instantané” meegegeven, wat vertaald kan worden als momentopname.

De expositie loopt van vrijdag 27 juni t/m zaterdag 19 juli en is te bezichtigen van dinsdag t/m vrijdag, 11.00u tot 17.00u en zaterdags tussen 11.00u en 14.00u.
Wethouder van Cultuur Selçuk Akinci opent de expositie officieel op donderdagavond 26 juni, 19.00u.

Stadsarchief Breda en de studenten Fotografie van AKV|St. Joost nodigen u van harte uit de opening bij te wonen of om op een ander tijdstip de expositie te bezoeken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Stadsarchief Breda, 076-5294420, of via e-mailadres pr.stadsarchief@breda.nl.

vrijdag 2 mei 2014

Handschriften van laatmiddeleeuwse edellieden in West-Brabant

Wenen, ÖNB, Cod 2616 : De eerste bladzijde
van een handschrift met de Geschiedenis van
het Gulden Vlies van Guillaume Fillastre, dat
rond1485 gemaakt is voor Jan van Bergen-Glimes.
Dinsdag 13 mei geeft dr. Hanno Wijsman een lezing over handschriften van laatmiddeleeuwse edellieden in West-Brabant. De lezing vindt plaats in Het Markiezenhof in Bergen op Zoom en maakt deel uit van de Henri Mastboom lezingencyclus met als thema Macht & Pracht, georganiseerd door de vier West-Brabantse archiefdiensten (Gemeentearchief Roosendaal, Regionaal Archief West-Brabant,  Stadsarchief Breda en Het Markiezenhof).

In de middeleeuwen werden alle boeken met de hand gemaakt. In de tweede helft van de vijftiende eeuw werd er een nieuwe mogelijkheid geïntroduceerd om boeken op een snellere en goedkoper manier te vervaardigen via de boekdrukkunst. Maar juist in diezelfde periode die we sinds Huizinga de Herfsttij der Middeleeuwen noemen, kwam het eeuwenoude handschriftelijke ambacht – met ganzenveer en inkt en op perkament – nog tot een laatste en grote bloeiperiode. Tijdens de lezing wordt er ingegaan op de boekcultuur in de Bourgondische Nederlanden. De hertogen en de hoge adel hielden van luxueus uitgevoerde handschriften en lieten prachtige exemplaren vervaardigen en inbinden, stuk voor stuk waardevolle kunstwerken. Ook rijke stedelingen en kloosters deden mee met deze mode.

De lezing zal inzoomen op een reeks voorbeelden uit het westen van de huidige Nederlandse provincie Brabant (het noord-westen van het toenmalige hertogdom Brabant). Een streek die ook enkele rijke bibliotheken herbergde, van de familie Bergen-Glimes in Bergen op Zoom, van de Nassaus in Breda en van de Lalaings in Hoogstraten.
Verder worden enkele interessante bibliotheken met prachthandschriften uit o.a. het Brabants-Hollands grensgebied, Sint-Maartensdijk en de Abdij van Westmalle gesitueerd.
Wat bezaten deze families, hoe gingen ze om met de boeken, wie las er, en wat is er nu nog van bewaard gebleven?

Praktische informatie:
De lezing vindt plaats op dinsdag 13 mei in de Hofzaal van Het Markiezenhof, Steenbergsestraat 8 in Bergen op Zoom. De lezing begint om 20.00 uur, de zaal gaat om 19.30 uur open. Voor deze lezing wordt €5,- entree gevraagd.  

vrijdag 11 april 2014

Bevolkingsregisters van Stadsarchief Breda door de crowd toegankelijk gemaakt


Stadsarchief Breda deelt sinds enige tijd zijn genealogische gegevens met een groot aantal andere archieven via de website WieWasWie. Geïnteresseerden kunnen via WieWasWie op zoek naar gegevens over voorouders afkomstig uit alle delen van Nederland: waar werden ze geboren en wanneer, waar en wanneer zijn ze getrouwd en waar en wanneer zijn ze overleden. En in een aantal gevallen worden er ook gegevens getoond over de straat waar die voorouders hebben gewoond en over wat hun beroep was.

WieWasWie start op 14 april a.s. met een drietal deelnemende archieven - Stadsarchief Breda, Stadsarchief Rotterdam en het Regionaal Historisch Centrum Limburg – een VeleHanden-project om nog meer genealogische bronnen voor een groot publiek toegankelijk te maken. VeleHanden vraagt de crowd om informatie toe te voegen aan historische bronnen, in dit geval bevolkingsregisters en gezinskaarten uit de periode 1850 – 1938. Iedereen die wil kan van huis uit gegevens uit gescande bevolkingsregisters en gezinskaarten uit Breda, Rotterdam en Limburg die op de VeleHanden-website worden getoond in een database invoeren en zo meehelpen deze scans toegankelijk en doorzoekbaar te maken.

Stadsarchief Breda vraagt om hulp bij het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters en gezinskaarten uit de periode 1850-1938 van de vier toenmalige gemeenten binnen het grondgebied van de huidige gemeente Breda:  Breda, Ginneken-Bavel, Princenhage en Teteringen. Belangstellenden kunnen op de website van Stadsarchief Breda de link naar VeleHanden vinden en daar de keuze maken of zij registers of kaarten uit Breda, Ginneken-Bavel, Princenhage of Teteringen toegankelijk willen maken (of uit Rotterdam of Limburg).

Voor iedere ingevoerde en gecontroleerde scan kunt u punten verdienen.
Als u uw punten wilt verzilveren,maak een digitaal exemplaar van de coupon en sla die op (de invoerinstructie http://velehanden.nl/account/gebruiker/points).
Stuur  dan een e-mail naar stadsarchief@breda.nl o.v.v. Wie WasWie, de beloningen, met vermelding van het product naar keuze, uw naam, adresgegevens en telefoonnummer en in de bijlage de coupon.
Als er vragen zijn over de bestelling, neemt het Stadsarchief contact met u op.

Hierbij alle beloningen en de benodigde punten:

Product
Benodigd aantal punten


Fotobestelling (hoge resolutie download)
360
Fotobestelling (fotoprint A4)
575
Fotobestelling (poster A3 fotopapier)
1080
Fotobestelling (poster A3 Hahnemühle)
1655
Rondleiding in het archief
1000

vrijdag 4 april 2014

Lezing over een nostalgische treinreis van Roosendaal naar Antwerpen


Het station te Essen, collectie Stan Wagemans
In 1854 kreeg Roosendaal een spoorwegstation en kwam er een treinverbinding met Antwerpen tot stand. Wie in die jaren met de trein reisde, had het niet altijd makkelijk. In de open rijtuigen van de derde klasse liepen volgens de Kamer van Koophandel heel wat reizigers een zware verkoudheid op. Sommigen werden zo ziek dat ze de reis met de dood moesten bekopen. Daarom werden tien jaar later ook de goedkoopste rijtuigen van glas voorzien. Op 16 april neemt Herman Welter u mee op reis: u maakt een nostalgische treinrit van Antwerpen naar Roosendaal. Hopelijk niet in de derde klasse!

In 1856 reden er vijf treinen per dag van Antwerpen naar Roosendaal. De trein stopte in Antwerpen, Eeckeren, Cappelle, Calmpthout, Esschen en Roosendaal. Welter gaat tijdens zijn lezing in op deze stations en de spoorlijn. Hij kijkt daarbij naar het heden en de toekomst en schenkt aandacht aan het treinaanbod. Ook de Benelux en de gemiste kansen komen ter sprake. Na afloop krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen.

Bij zijn presentatie gebruikt Welter tal van nostalgische beelden De illustraties (veelal prentbriefkaarten) zijn ter beschikking gesteld door oud-spoorman Stan Wagemans uit Heide. Wagemans was als bouwplaatsopzichter betrokken bij restauratie van de perronoverkapping van Antwerpen-Centraal. Hij zal tevens bij de lezing aanwezig zijn.

Herman Welter (1942)  is Nederlander maar woont al heel lang in België. Sinds 1964 volgt hij het stads- en streekvervoer in binnen- en buitenland. Van begin 1964 tot eind 2007, ruim 43 jaar, werkte hij als redacteur bij Gazet van Antwerpen. Ook nu is hij nog steeds actief als journalist. Hij schrijft geregeld opiniebijdragen voor De Morgen en De Tijd en maakt deel uit van de redactie van het Nederlandse vakblad Personenvervoer. Welter heeft inmiddels verschillende publicaties over de spoorwegen op zijn naam staan. Onder zijn eindredactie verscheen in 1986 het boek Antwerpen op het spoor. In 1993 publiceerde hij TGV & Chunnel en in 2005 Sporen door Antwerpen. Samen met Christiane Van Rijckeghem realiseerde hij het boek Gent op het spoor dat in 2010 van de persen rolde en in 2012 schreef hij met Stan Wagemans Het grote Belgische stationsboek.

Meer informatie

De lezing vindt plaats op woensdag 16 april in Gemeenschapscentrum de Oude Pastorij, Essendonk 3 te Essen. Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) en de toegang is gratis. De lezing maakt deel uit van de Henri Mastboom lezingenserie, gebracht door het Roosendaalse gemeentearchief, Historisch Centrum Het Markiezenhof Bergen op Zoom, het Regionaal Archief West-Brabant en het Stadsarchief Breda. De serie is mogelijk gemaakt door de Mastboom Brosens Stichting in Oud-Gastel en vindt plaats in samenwerking met het Cultuurhistorisch Netwerk Roosendaal-Essen-Kalmthout en de werkgroep Voortouw.

dinsdag 4 maart 2014

Workshops Huizenonderzoek en Genealogie op 28 maart en 4 april

Afgelopen najaar was er veel belangstelling voor de workshops genealogie en huizenonderzoek van het Stadsarchief Breda. Dit voorjaar biedt het Stadsarchief Breda u nogmaals de kans u in te schrijven voor deze workshops.

Huizenonderzoek
Op vrijdag 28 maart starten we met een workshop huizenonderzoek. Op deze middag vertellen wij u hoe en waar u het beste kunt zoeken om meer te weten te komen over de eigenaren en bewoners van een pand. Dat kan uw eigen huis zijn maar ook elk ander pand dat u interesse heeft. U krijgt informatie over het kadaster, het bevolkingsregister en andere bronnen die u vertellen wie er in een bepaald pand hebben gewoond of gewerkt. Er wordt ook kort ingegaan op het aspect van de bouwgeschiedenis. Bent u benieuwd naar waar uw voorouders gewoond hebben of naar wie er vóór u in uw huis woonde, schrijf u dan in voor deze workshop.


Genealogie
Op vrijdag 4 april volgt dan een workshop genealogie. Deze bijeenkomst is bedoeld om u uitleg te geven over de bronnen waarin u uw voorouders kunt terugvinden.
U krijgt uitleg over de Burgerlijke Stand, de Doop-, Trouw- en Begraafboeken en andere nuttige bronnen. Natuurlijk gaan we ook in op het gebruik van de Digitale Stamboom en de rest van onze website. Wilt u aan uw stamboomonderzoek beginnen of bent u al begonnen maar loopt u regelmatig vast, schrijf u dan in voor deze workshop.


vrijdag 28 maart             14.00-16.00 uur          huizenonderzoek
vrijdag 04 april                14.00-16.00 uur          genealogie


Minimum aantal deelnemers per workshop is 8, maximaal 12.
Inlichtingen en opgave van deelname
ml.van.bijnen@breda.nl, tel. 076 529 44 19
stadsarchief@breda.nl, tel. 076 529 44 20

maandag 17 februari 2014

De kerken van architect P.J. van Genk


Sint Gertrudiskerk in Ossendrecht
Woensdag 26 februari geeft drs. Joyz Frijters in de Volksabdij in Ossendrecht een lezing over de Kerken van architect P.J. van Genk.
De lezing maakt deel uit van de Henri Mastboom lezingencyclus met als thema Macht en Pracht georganiseerd door de vier West-Brabantse archiefdiensten: Het Markiezenhof, Gemeentearchief Roosendaal, Regionaal Archief West-Brabant en het Stadsarchief Breda.

P. J. van Genk

In de tweede helft van de 19e eeuw maakte de Katholieke Kerk in Nederland een bloeiperiode door. De bisschoppelijke hiërarchie werd hersteld en het katholieke geloof mocht openlijk worden beleden. Een van de gevolgen hiervan was dat er veel nieuwe en vooral grote kerkgebouwen werden gebouwd. Kerkgebouwen die vandaag de dag het landschap nog sieren. In West-Brabant domineren de kerken van Petrus Johannes van Genk (1844-1919). Van Genk, zoon van een Bergse meubelmaker studeerde architectuur in Antwerpen. Als architect vestigde hij zich in Leur. Tussen 1872 en 1908 was Van Genk de meest gevraagde architect voor kerken in het bisdom Breda. Toch is er vrij weinig over hem bekend. Tijdens de lezing zal aan de hand van vragen een beeld van deze belangrijke Brabander geschetst worden. Wie was P.J. van Genk? Hoe kon hij zoveel kerken bouwen? Hoe werkte hij? Hoe zijn de kerken van Van Genk te herkennen? En wat is er over van zijn kerkelijk erfgoed?

Joyz Frijters

Joyz Frijters (1986) is architectuurhistorica en erfgoedprofessional. Naast haar werkzaamheden als freelance architectuurhistorica en tekstschrijfster is zij actief als voorzitter van Task Force Toekomst Kerkgebouwen.

Praktische informatie

De lezing vindt plaats op woensdag 26 februari in de Volskabdij in Ossendrecht, Onze Lieve Vrouwe Ter Duinenlaan 199. De lezing begint om 20.00 uur, de zaal gaat om 19.30 uur open. De toegang tot de lezing is gratis.

MACHTIGE PRACHT IN DE KERK; DE ONZE LIEVE VROUWE OF GROTE KERK IN BREDA
Grafmonument van Engelbrecht I van Nassau
met echtgenote Johanna van Polanen en hun zoon
Jan IV van Nassau met echtgenote Maria van Loon,
gemaakt ca. 1510.  Opname uit 1998. 
Herkomst: Beeldbank Stadsarchief Breda,
fotocollectie BN De Stem/Johan van Gurp
Op woensdag 12 maart vindt de lezing plaats over het begraven in en om de Grote Kerk van Breda van ca. 1300 tot in het begin van de 19e eeuw.  Deze lezing wordt gegeven door dhr. J.M.W. van de Garde.  Walter van de Garde heeft diverse publicaties geschreven, lezingen gegeven en tentoonstellingen gemaakt over de historie van de Grote Kerk. De lezing wordt georganiseerd door het Stadsarchief Breda en de historische vereniging De Oranjeboom.  Zij maakt deel uit van de Henri Mastboom lezingencyclus met als thema Macht & Pracht, opgezet door de vier West-Brabantse archiefdiensten: Het Markiezenhof te Bergen op Zoom, Gemeentearchief Roosendaal, Regionaal Archief West-Brabant en het Stadsarchief Breda.

In de lezing stelt Walter van de Garde de wijze van begraven, de herinneringsmonumenten aan de overledenen, maar ook de kosten voor het begraven aan de orde.  Zij die het zich konden permitteren, lieten zich begraven in de kerk, de minder gegoeden moesten het doen met een plekje op de begraafplaats rond de kerk. Ook in de 17e en 18e eeuw, tijdens de perioden waarin Breda onder gezag stond van de Republiek der Verenigde Nederlanden en de Grote Kerk in protestantse handen was, lieten de katholieke Bredanaars zich in deze kerk begraven. Alleen zeer gegoede katholieke Bredanaars kozen in die perioden een rustplaats in een katholieke kerk vlak over de grens met de katholieke Zuidelijke Nederlanden (België).  In de Grote Kerk herinneren vele prachtige grafmonumenten, grafzerken en andere herinneringstekens aan de families die hier hun laatste rustplaats vonden. Ook de machtige heren en vrouwen van Breda lieten zich in de Grote Kerk, hún kerk, begraven tot en met de eerste helft van de 16e eeuw. Zo liggen de voorgangers van Willem van Oranje als heer van Breda, in deze kerk begraven.   

Praktische informatie

De lezing vindt plaats op woensdag 12 maart in de aula van het Breda’s Museum, Parade 10-12, te Breda. De lezing begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur.  De zaal is open om 19.30 uur. De entree tot de lezing is gratis. Gezien het beperkt aantal zitplaatsen is aanmelding voor de lezing noodzakelijk. Aanmelding bij voorkeur via email: stadsarchief@breda.nl ,of telefonisch: 076-5294420.

Lezing over het VrouwenhofDe achtergevel van Huize Vrouwenhof
aan de Scholtenboslaan in 1897 met familie
Scholten van Aschat poserend in tuin bij vijver.
Collectie Gemeentearchief Roosendaal
Veel historici weten het zeker. Het Vrouwenhof, sinds 1946 in het bezit van de gemeente Roosendaal, is nieuwbouw uit 1800 op een historische plek. Maar is dat wel zo? Is het Vrouwenhof eigenlijk niet veel ouder? Op maandag 17 februari geven John Veerman en Jan van Nassau een lezing over het Vrouwenhof. Veerman belicht daarbij zijn bouwhistorisch onderzoek naar het monumentale pand, terwijl Jan van Nassau vertelt over de bewoners. 

Op verzoek van de Stichting Beeld Roosendaal onderzocht Veerman het  Vrouwenhof, het centraal in het landgoed gelegen huis, waar sinds 1962 een restaurant in is gevestigd. De bouwhistoricus komt met enkele verrassende inzichten.
 
Heel wat adellijke geslachten en minder hooggeplaatste families hebben het Vrouwenhof bewoond. Jan van Nassau spreekt over al deze mensen die het Vrouwenhof gemaakt hebben tot wat het is. Hoe gingen ze met hun bezit om en hoe is de gemeente na 1946 met deze erfenis omgesprongen?
 
De sprekers

John Veerman (Utrecht, 1974) is bouwhistoricus en heeft zijn eigen bureau, Veerman Bouwhistorie. Hij is bestuurslid van de Stichting Bouwhistorie Nederland. Naast het dagelijks bouwhistorisch onderzoek werkt hij aan publicaties over het Bredase Begijnhof en de laat negentiende-eeuwse architect J.C. van Wijk. In april 2013 presenteerde hij zijn bouwhistorisch onderzoek naar het Vrouwenhof.

Jan van Nassau (Roosendaal, 1949) werkte als onderwijzer en was betrokken bij de oprichting van de Stichting Beeld Roosendaal en van het Comité Open Monumentendag. Van 2002 tot 2011 was hij lid van de monumentencommissie van Roosendaal. Op het moment is hij betrokken bij het plan van de Stichting Beeld Roosendaal om de bouwhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het voormalig landgoed Vrouwenhof in kaart te brengen.

Meer informatie:

De lezing vindt plaats op maandag 17 februari in Klooster Mariadal in de Vincentiusstraat 3-7 te Roosendaal. De toegang is gratis, aanvang 20.00 uur en de zaal gaat open om 19.30 uur.