zaterdag 30 november 2013

Lezing Het Markiezenhof en zijn bewoners


Donderdag 12 december geeft drs. Yolande Kortlever In den Veehandel in Wouw een lezing over Het Markiezenhof en zijn bewoners. Stadshistoricus Yolande Kortlever is auteur van het boek Bergen op Zoom, een stadsgeschiedenis in Vogelvlucht. De lezing maakt deel uit van de Henri Mastboom lezingencyclus met als thema Macht en Pracht georganiseerd door de vier West-Brabantse archiefdiensten: Het Markiezenhof, Gemeentearchief Roosendaal, Regionaal Archief West-Brabant en het Stadsarchief Breda.

Yolande Kortlever vertelt over de rol en de maatschappelijke positie van de adellijke families die eeuwenlang de scepter over de heerlijkheid (vanaf 1533 markiezaat) Bergen op Zoom zwaaiden. Generatie op generatie maakten zij deel uit van de hoogste kringen in de Nederlanden en later in de Republiek. Deze positie ging gepaard met de glitter en glamour waarvan Het Markiezenhof nog steeds getuigenis aflegt. Er wordt aandacht besteed aan de bouwers en de bewoners van het Markiezenhof, aan hun maatschappelijke positie en aan de bouw- en restauratiegeschiedenis van dit unieke stadspaleis.

De heren van Bergen op Zoom die in 1533 de titel als markies verwierven, behoorden tot de invloedrijkste en machtigste edelen van de Nederlanden. In 1533 verheft Karel V de heerlijkheid Bergen op Zoom tot markiezaat als beloning aan het geslacht Van Glymes voor hun diensten. Op de familiewapens van de markiezen van Bergen op Zoom verschijnt dan een kroontje.
De heren van Bergen op Zoom lieten de voormalige woning aan de Steenbergsestraat ombouwen tot het Grote Hof. Jan III van Glymes, liet het stadspaleis vergroten en verfraaien. De bouwmeesters uit Mechelen, Anthonis Keldermans en later zijn zoon Rombout werden in dienst genomen. Er werden nieuwe vleugels toegevoegd aan het complex. In de aanloop van de Opstand tegen Spanje was Jan IV één van de leiders van het verzet. Tijdens de zeventiende en achttiende eeuw bleven de markiezen een machtsfactor van betekenis.

Praktische informatie
De lezing vindt plaats op donderdag 12 december In den Veehandel, Markt 12 in Wouw. De lezing begint om 20.00 uur, de zaal gaat om 19.30 uur open. De toegang tot de lezing is gratis.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten