donderdag 7 november 2013

Archief van het Begijnhof Breda digitaal!

Het archief van het Begijnhof Breda mag met recht uitzonderlijk worden genoemd. Het beslaat een periode van meer dan 700 jaar: van 1269 tot en met 1997. In het archief bevinden zich onder andere 250 charters, een serie jaarrekeningen van de meesteres (moeder-overste) vanaf 1510, stukken over renten en pachten van het Begijnhof op de stad Breda en wijde omgeving vanaf de 13e eeuw en een unieke collectie bid- en gedachtenisprentjes.

Sinds kort zijn alle archiefstukken materieel geconserveerd en op het hoogst haalbare kwaliteit gedigitaliseerd. Het gehele archief is pagina voor pagina gescand. In totaal zijn er maar liefst 42.000 opnames gemaakt!


Stadsarchief Breda heeft dit project uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Begijnhof en met ondersteuning van Metamorfoze, een nationaal subsidieprogramma voor het behoud van het papieren erfgoed. Metamorfoze heeft tot doel om archieven van nationaal belang veilig te stellen en door middel van digitalisering toegankelijk te maken voor een groot publiek.

Het archief van het Begijnhof ligt nu in goede en geordende staat in het archiefdepot van Stadsarchief Breda. De originele stukken worden niet meer ter inzage gegeven; de documenten zijn vanaf nu via de website van Stadsarchief Breda online raadpleegbaar.

Via de bovenstaande link komt u in de digitale archiefomgeving van Stadsarchief Breda terecht. Om de scans van het Begijnhof te kunnen bekijken klikt u op het + teken voor Begijnhof Breda, vervolgens op het + teken voor inventaris. Er vouwen nu 6 subrubrieken uit. Door telkens op de + tekens te klikken en zo de rubrieken verder uit te vouwen verschijnen uiteindelijk de scans behorende bij de onder die rubriek vallende inventarisnummers. Bij sommige inventarisnummers vindt u geen afzonderlijke scans, maar een pdf-bestand dat alle scans bevat. Het gaat dan om gedrukte documenten die u na het openen van het pdf-bestand op trefwoord kunt doorzoeken.   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten