zaterdag 30 november 2013

Lezing Het Markiezenhof en zijn bewoners


Donderdag 12 december geeft drs. Yolande Kortlever In den Veehandel in Wouw een lezing over Het Markiezenhof en zijn bewoners. Stadshistoricus Yolande Kortlever is auteur van het boek Bergen op Zoom, een stadsgeschiedenis in Vogelvlucht. De lezing maakt deel uit van de Henri Mastboom lezingencyclus met als thema Macht en Pracht georganiseerd door de vier West-Brabantse archiefdiensten: Het Markiezenhof, Gemeentearchief Roosendaal, Regionaal Archief West-Brabant en het Stadsarchief Breda.

Yolande Kortlever vertelt over de rol en de maatschappelijke positie van de adellijke families die eeuwenlang de scepter over de heerlijkheid (vanaf 1533 markiezaat) Bergen op Zoom zwaaiden. Generatie op generatie maakten zij deel uit van de hoogste kringen in de Nederlanden en later in de Republiek. Deze positie ging gepaard met de glitter en glamour waarvan Het Markiezenhof nog steeds getuigenis aflegt. Er wordt aandacht besteed aan de bouwers en de bewoners van het Markiezenhof, aan hun maatschappelijke positie en aan de bouw- en restauratiegeschiedenis van dit unieke stadspaleis.

De heren van Bergen op Zoom die in 1533 de titel als markies verwierven, behoorden tot de invloedrijkste en machtigste edelen van de Nederlanden. In 1533 verheft Karel V de heerlijkheid Bergen op Zoom tot markiezaat als beloning aan het geslacht Van Glymes voor hun diensten. Op de familiewapens van de markiezen van Bergen op Zoom verschijnt dan een kroontje.
De heren van Bergen op Zoom lieten de voormalige woning aan de Steenbergsestraat ombouwen tot het Grote Hof. Jan III van Glymes, liet het stadspaleis vergroten en verfraaien. De bouwmeesters uit Mechelen, Anthonis Keldermans en later zijn zoon Rombout werden in dienst genomen. Er werden nieuwe vleugels toegevoegd aan het complex. In de aanloop van de Opstand tegen Spanje was Jan IV één van de leiders van het verzet. Tijdens de zeventiende en achttiende eeuw bleven de markiezen een machtsfactor van betekenis.

Praktische informatie
De lezing vindt plaats op donderdag 12 december In den Veehandel, Markt 12 in Wouw. De lezing begint om 20.00 uur, de zaal gaat om 19.30 uur open. De toegang tot de lezing is gratis.

donderdag 7 november 2013

Archief van het Begijnhof Breda digitaal!

Het archief van het Begijnhof Breda mag met recht uitzonderlijk worden genoemd. Het beslaat een periode van meer dan 700 jaar: van 1269 tot en met 1997. In het archief bevinden zich onder andere 250 charters, een serie jaarrekeningen van de meesteres (moeder-overste) vanaf 1510, stukken over renten en pachten van het Begijnhof op de stad Breda en wijde omgeving vanaf de 13e eeuw en een unieke collectie bid- en gedachtenisprentjes.

Sinds kort zijn alle archiefstukken materieel geconserveerd en op het hoogst haalbare kwaliteit gedigitaliseerd. Het gehele archief is pagina voor pagina gescand. In totaal zijn er maar liefst 42.000 opnames gemaakt!


Stadsarchief Breda heeft dit project uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Begijnhof en met ondersteuning van Metamorfoze, een nationaal subsidieprogramma voor het behoud van het papieren erfgoed. Metamorfoze heeft tot doel om archieven van nationaal belang veilig te stellen en door middel van digitalisering toegankelijk te maken voor een groot publiek.

Het archief van het Begijnhof ligt nu in goede en geordende staat in het archiefdepot van Stadsarchief Breda. De originele stukken worden niet meer ter inzage gegeven; de documenten zijn vanaf nu via de website van Stadsarchief Breda online raadpleegbaar.

Via de bovenstaande link komt u in de digitale archiefomgeving van Stadsarchief Breda terecht. Om de scans van het Begijnhof te kunnen bekijken klikt u op het + teken voor Begijnhof Breda, vervolgens op het + teken voor inventaris. Er vouwen nu 6 subrubrieken uit. Door telkens op de + tekens te klikken en zo de rubrieken verder uit te vouwen verschijnen uiteindelijk de scans behorende bij de onder die rubriek vallende inventarisnummers. Bij sommige inventarisnummers vindt u geen afzonderlijke scans, maar een pdf-bestand dat alle scans bevat. Het gaat dan om gedrukte documenten die u na het openen van het pdf-bestand op trefwoord kunt doorzoeken.   

maandag 4 november 2013

Portretten Johan van Gurp

Johan van Gurp (1948) was van 1970 tot 2007 als fotojournalist werkzaam voor dagblad BN De Stem. In die periode werden er ruim 70.000 foto’s van hem gepubliceerd.
Tussen 1978 en 1990 viel hij vijf keer in de prijzen tijdens de jaarlijkse wedstrijd om de Zilveren Camera. In 1982 ontving hij de eerste prijs in de categorie portretten met twee foto’s van Joop den Uyl en zijn echtgenote Liesbeth en in 1972 werd één van zijn foto’s bekroond als beste Nederlandse inzending in de categorie “sport” op de World Press Photo.
Zijn fotowerk was meerdere malen op exposities te zien. Er verschenen tussen 1990 en 2009 vier fotoboeken met nostalgische straatbeelden, stadsgezichten, evenementen en portretten als herinnering aan een vervlogen tijd.
In de collectie Van Gurp zitten ruim 145.000 beelden, die betrekking hebben op Breda en 110.000 foto’s, die gemaakt zijn in de regio en buitenland. Hij zegt zelf vooral de ruim 40.000 portretten en de meer dan 8.000 groepsportretten te koesteren. In die periode portretteerde hij veel bekende en onbekende West-Brabanders, nationale en internationale beroemdheden, politici, sporthelden, musici, kunstenaars en leden van het koninklijk huis.

Johan van Gurp en BN DeStem besloten in februari 2008 om alle ruim 385.000 negatieven samen met zijn 37 jaaragenda’s aan het Bredase Stadsarchief te schenken.

Vanaf 17 november 2013 tot 21 april 2014 is de expositie voor het grote publiek te zien.
Gedurende de expositie zijn in diverse vitrines fototoestellen uit “lang vervlogen tijden”te zien, beschikbaar gesteld door Ton Sleutjes uit Maarheeze.