woensdag 3 april 2013

Lezing 'Het Historisch Landgoederenlandschap rond Breda' door Karel Leenders

Op woensdag 24 april vindt in de aula van Breda's Museum een lezing plaats over het historisch landgoederenlandschap rond Breda. Lector dr. K.A.H.W. Leenders heeft veel gepubliceerd over de historie van West-Brabant en het aangrenzende Belgische gebied. De lezing wordt georganiseerd door Stadsarchief Breda en de historische vereniging 'De Oranjeboom'. Zij maakt deel uit van de Henri Mastboom lezingencyclus met als thema Groen van Toen, opgezet door de vier West-Brabantse archiefdiensten; Het Markiezenhof, Gemeentearchief Roosendaal, Regionaal Archief West-Brabant en Stadsarchief Breda.

In de lezing stelt dr. Karel Leenders de relaties van de landgoederen met de stad aan de orde. De gegoede eigenaren van een buiten vertoefden 's winters in de stad en verbleven zomers op hun buiten. Zo hadden diverse eigenaren van huis Brecht aan de Cingelstraat (thans de bibliotheek van de KMA) door de tijd heen een buiten in de directe omgeving, namelijk Bouvigne en kasteel de Emer. In de landschapsarchitectuur van buitens lieten eigenaren dreven aanleggen die uitkeken op een toren van de stad, in Breda gewoonlijk de toren van de Grote Kerk. De aanleg van steenwegen vanuit Breda eind 17e eeuw vergemakkelijkte ook het reizen naar de buitens. Een keten van landgoederen rond de stand was niet uniek voor Breda. Dit werd ook aangetroffen rond plaatsen als Den Bosch en Steenbergen.

Over het fenomeen van landgoederen heeft dr. Karel Leenders recentelijk geschreven in het blad InBrabant 3 (2012) nr. 5, blz 48-63: "500 jaar lust en plezier. Buitens en landgoederen in "Noord-Brabant".

Praktische informatie

De lezing vindt plaats op woensdag 24 april in de aula van het Breda's Museum, Parade 10-12, te Breda. De lezing begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur. De entree is gratis.

Gezien het beperkt aantal zitplaatsen is aanmelding voor de lezing noodzakelijk. Aanmelding bij voorkeur via e-mail: stadsarchief@breda.nl of telefonisch 076-529 44 20.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten