dinsdag 12 februari 2013

Workshop Stamboomonderzoek

 
Familiereünie voor mensen met de achternaam van Dongen (Johan van Gurp, 1985)

 
Op 29 maart 2013 en 19 april 2013 (14:00 – 16:00 uur) organiseert Stadsarchief Breda gratis Workshops Stamboomonderzoek. Er is plaats voor min. 8 – max. 12 deelnemers.

Kijkt u ook weleens naar “Verborgen Verleden” op tv en bent u nieuwsgierig geworden naar uw familie of het ontstaan van uw achternaam? Stadsarchief  Breda wil u op weg helpen bij deze zoektocht.
In de Workshop Stamboomonderzoek krijgt u uitleg over het zoeken in bronnen zoals:
-          de Burgerlijke Stand (vanaf 1811)
-          Doop-, Trouw- en Begraafboeken van de kerken van Breda en de toenmalige zelfstandige dorpen (vóór 1811)

In de pauze is er gelegenheid voor een kopje koffie / thee.

Workshopplaats:
Stadsarchief Breda
Parade 10
4811DZ Breda

Inlichtingen en opgave van deelname:
0765294419

maandag 4 februari 2013

De kleurenlithografieën in het Breda’s Museum

Naar aanleiding van de tentoonstelling van het werk van de kunstschilder Petrus van Schendel werden door het Stadsarchief Breda drie kleurenlithografieën in bruikleen gegeven aan het Breda’s Museum.

Naast zijn activiteiten als kunstschilder, gespecialiseerd in nachttaferelen bij kunstlicht, hield Petrus van Schendel zich ook bezig met werktuigkundige problemen. Zijn belangrijkste uitvinding publiceerde hij in 1853. Het betrof een uitvinding ten behoeve van spoorwegwagons, bedoeld om het zijdelings schudden van de wagons tegen te gaan met behulp van excentrische assen. 

Wie onder andere de drie kleurenlithografieën in het echt wil kunnen bewonderen en wie meer wil weten kan terecht in het Breda’s Museum van 10 november tot 17 februari.

vrijdag 1 februari 2013

Eenheid in rampspoed, Breda als centrum van hulpverlening na de watersnoodramp 1953

Nood is neergedaald over ons vaderland. Help, help direct. Krachten, machtiger dan welke menselijke machtsconcentratie ook, hebben in enkele uren tijds grote delen van ons land in rouw gedompeld” (Bredasche Courant, 2 februari 1953).

Een combinatie van een zware noordwester storm en een springvloed veroorzaakte in de vroege ochtend van zondag 1 februari 1953 op 90 plaatsen in het Zuid-Westen van Nederland dijkdoorbraken en in de middag trof nog een tweede vloedgolf het gebied.  Deze watersnoodramp zou uiteindelijk 1836 levens eisen, waarvan 254 in de laag gelegen gebieden van West-Brabant.  Plaatsen als Wagenberg, Klundert, Hoge en Lage Zwaluwe, Zevenbergschenhoek en Moerdijk stonden onder water. Breda en directe omgeving had wel wat stormschade, maar dankzij een hogere ligging slechts enige wateroverlast in de vorm ondergelopen kelders. Hulpverlening aan de getroffen gebieden kon dan ook snel op gang komen.