vrijdag 21 december 2012

Nieuwe interviews gepubliceerd

In het kader van Oral History Project Breda zijn nieuwe interviews met dr. F.A. (Frans) Brekelmans (1917-2012)  toegevoegd:
- jeugd
- de timmerfabriek
- oorlog

Deze 'mondelinge geschiedenis' maakt het verleden tastbaar en geeft kleur en emotie aan historische gebeurtenissen.
Voor het complete overzicht van alle interviews volgt u deze link:

Interviews: dr. Kees Wouters, historicus

Lezing over West-Brabantse buitenplaatsen en het geslacht Cuijpers

Op woensdag 9 januari om 20.00 uur vindt een lezing plaats over West-Brabantse buitenplaatsen en het geslacht Cuijpers. De lezing wordt gegeven door Dhr. Mark Buijs, Secretaris Ruimtelijke Kwaliteit bij de gemeente Breda. De lezing maakt deel uit van de Henri Mastboom lezingencyclus met als thema Groen van Toen georganiseerd door de vier West-Brabantse archiefdiensten: Het Markiezenhof, Gemeentearchief Roosendaal, Regionaal Archief West-Brabant en het Stadsarchief Breda.

Mark Buijs zal tijdens de lezing  het vroegere bezit van de familie Cuijpers in beeld brengen. Eeuwenlang drukte de familie Cuijpers haar stempel op West-Brabant. De familie had haar wortels in Hoeven en Oudenbosch en was actief in de handel en lokaal bestuur. Na het huwelijk van Petrus Cuijpers met Maria van Mattemburgh werd de horizon verlegd naar het landelijk bestuur en werd op steeds grotere schaal grond verworven. Halverwege de negentiende eeuw liet de weduwe Cuijpers-van Mattemburgh een buitenhuis bouwen ten zuiden van Bergen op Zoom dat door haar zoon voltooid werd. Het huis kreeg de naam Mattemburgh en vormde vanaf dat moment de kern van het alsmaar groeiende landgoed. Ook de andere kinderen verwierven of stichtten eigen buitenplaatsen. Een groot deel van die oude buitens, waaronder Wolfslaar en Anneville bij Ulvenhout, bestaan nog en behoren tot de trots van West-Brabant.

Praktische informatie
De lezing vindt plaats in het Cultureel Centrum Fidei et Arti, Past. Hellemonsstraat 1 te Oudenbosch op woensdag 9 januari 2013. De lezing begint om 20.00 uur, de zaal gaat om 19.30 uur open. De entree tot de lezing is gratis.

maandag 3 december 2012

Nationaal Monument Kamp Vught vraagt uw hulp voor onderzoek naar burgerhulpverlening

Historicus drs. Inger Schaap is in opdracht van de stichting Nationaal Monument Kamp Vught in januari 2012 begonnen met haar onderzoek voor het door vele fondsen gesponsorde project onder de werktitel 'Het stationskoffiehuis in Vught, burgerhulp voor gevangenen en hun families'. Op basis van de resultaten van het onderzoek zal zij een boek voor een breed Nederlands publiek schrijven dat naar huidig inzicht in najaar 2013 op de markt zal komen.

Kent u verhalen over burgerhulp en/of heeft u herinneringen aan de situatie waarin achtergebleven families van gevangenen moesten verkeren? Neemt u dan contact op met het secretariaat van NM Kamp Vught (073 656 67 64) voor contact met mevr. Inger Schaap of stuurt u een e-mail.

Burgerhulp in Vught voor gevangenen en hun familiesIn hoofdzaak richt het onderzoek zicht op wat er feitelijk gebeurde bij de hulpverlening door burgers aan de gevangenen van kamp Vught en aan hun families. Veel verschillende personenen en instanties hebben daarbij een rol gespeeld.