donderdag 22 november 2012

Lezing over de Oude Buissche Heide

Op woensdag 12 december om 20.00 uur vindt een lezing plaats over 'De Oude Buissche Heide'. Het eerste gedeelte van de lezing wordt gegeven door dhr. Carlo Braat (Brabants Landschap) en het tweede gedeelte door dhr. Ron Dirven (Vincent van GoghHuis. De lezing maakt deel uit van de Henri Mastboom lezingencyclus met als thema Groen van Toen, georganiseerd door de vier West-Brabantse archiefdiensten: Het Markiezenhof, Gemeentearchief Roosendaal, Regionaal Archief West-Brabant en Stadsarchief Breda.

De lezing vindt plaats  in het Cultureel Centrum Zundert, Molenstraat 5 in Zundert op woensdag 12 december 2012.  De zaal gaat die avond om 19.30 uur open. De entree tot de lezing is gratis.

De Oude Buissche Heide

De Angora Hoeve op de Buissche Heide te Achtmaal
 (foto: Regionaal Archief West-Brabant)
 'Een plek zoo lieflijk, vredig en idyllisch bekoorlijk, dat elk mensch, die daar komt, door haar stille, blije harmonie getroffen wordt.' (Henriëtte Roland Holst, uit: Henriëtte & Richard Roland Holst, het boek van de Buissche Heide).

Gemeente Zundert heeft vele mooie landgoederen en natuurgebieden binnen haar gemeentegrenzen. Naast landgoed de Buissche Heide behoren onder andere ook de landgoederen Vloeiweide en Krabbebossen en het natuurgebied Pannenhoef tot de gemeente Zundert. Veel van deze landschappen waren vroeger heidevelden die ontgonnen zijn tot cultuurland en bos. het Brabants Landschap zet zich in om het oude landschap weer terug te brengen; zoals verdwenen vennen, zeldzame plantensoorten, amfibieën en vogels.
Op de Oude Buissche Heide zijn natuur en cultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Oude Buissche Heide is in 1945 aan natuurmonumenten geschonken door schrijfster en politica Henriëtte Roland Holst. Samen met haar man Richard Roland Holst, beeldend kunstenaar, verbleef ze in de zomermaanden op de heide om inspiratie op te doen. Ook hun vriendenkring, waaronder architect Berlage, schilder Toorop en dichter Gorter verbleven er graag.

In de duo-lezing zal voor de pauze door dhr. Braat uitleg gegeven worden over de ontwikkeling van het landschap in de gemeente Zundert. Na de pauze zal dhr. Dirven ingaan op de invloed van het landschap van de Oude Buissche Heide op de kunstenaars die hier verbleven, met name het echtpaar Roland Holst.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten