donderdag 22 november 2012

Lezing over de Oude Buissche Heide

Op woensdag 12 december om 20.00 uur vindt een lezing plaats over 'De Oude Buissche Heide'. Het eerste gedeelte van de lezing wordt gegeven door dhr. Carlo Braat (Brabants Landschap) en het tweede gedeelte door dhr. Ron Dirven (Vincent van GoghHuis. De lezing maakt deel uit van de Henri Mastboom lezingencyclus met als thema Groen van Toen, georganiseerd door de vier West-Brabantse archiefdiensten: Het Markiezenhof, Gemeentearchief Roosendaal, Regionaal Archief West-Brabant en Stadsarchief Breda.

De lezing vindt plaats  in het Cultureel Centrum Zundert, Molenstraat 5 in Zundert op woensdag 12 december 2012.  De zaal gaat die avond om 19.30 uur open. De entree tot de lezing is gratis.

De Oude Buissche Heide

De Angora Hoeve op de Buissche Heide te Achtmaal
 (foto: Regionaal Archief West-Brabant)
 'Een plek zoo lieflijk, vredig en idyllisch bekoorlijk, dat elk mensch, die daar komt, door haar stille, blije harmonie getroffen wordt.' (Henriëtte Roland Holst, uit: Henriëtte & Richard Roland Holst, het boek van de Buissche Heide).

Gemeente Zundert heeft vele mooie landgoederen en natuurgebieden binnen haar gemeentegrenzen. Naast landgoed de Buissche Heide behoren onder andere ook de landgoederen Vloeiweide en Krabbebossen en het natuurgebied Pannenhoef tot de gemeente Zundert. Veel van deze landschappen waren vroeger heidevelden die ontgonnen zijn tot cultuurland en bos. het Brabants Landschap zet zich in om het oude landschap weer terug te brengen; zoals verdwenen vennen, zeldzame plantensoorten, amfibieën en vogels.

donderdag 1 november 2012

Onbevangen Vastberaden


In 2009 nam Stadsarchief Breda het initiatief om de recente geschiedenis van de stad vast te leggen aan de hand van ooggetuigenverslagen. Het streven daarbij was en is om met de persoonlijke ervaringen van direct betrokkenen het beeld van de historische werkelijkheid verder in te kleuren. In het kader van dit Oral History Project Breda werd in 2011 een derde serie interviews opgenomen.

De film Onbevangen Vastberaden is grotendeels gebaseerd op drie van deze interviews die historicus en filmmaker Kees Wouters maakte met Marinus van Gurp, Anko Holthuis en Leo Touw.

Het is een documentaire over het leven van drie Bredase jongens tijdens de Duitse bezetting. Na een onbezonnen jeugd moesten ze op zondag 12 mei 1940 plotseling vluchten voor het oprukkende Duitse leger. Aanvankelijk leek die vlucht niet meer dan een incidentele onderbreking van hun gewone dagelijkse leven. Maar dat veranderde snel. Duitse maatregelen en persoonlijke omstandigheden dwongen de drie tot stellingname. Dat leidde er toe dat ze, ieder op geheel eigen wijze, betrokken raakten bij het verzet.

 

Vanaf dinsdag 30 oktober t/m zondag 11 november 2012 wordt de film doorlopend vertoond in het stadsarchief. De zaal is te bereiken via Breda’s Museum en is geopend van 10:00 tot 17:00 uur.

Overlijden oud-gemeentearchivaris dr. F.A. Brekelmans en vrijwilliger Sander van Schaik


Op dinsdag 16 oktober 2012 overleed onze
oud-gemeentearchivaris dr. F.A. Brekelmans op 94-jarige leeftijd.
Dr. Brekelmans was van 1957-1982 gemeentearchivaris van Breda. Hij heeft tot op hoge leeftijd vele artikelen geschreven over Bredase en West Brabantse onderwerpen, vooral in het jaarboek van de historische vereniging voor Stad en Land van Breda De Oranjeboom. Van deze vereniging was hij één van de oprichters en jarenlang secretaris. Naast het werk voor de Bredase archieven zette hij zich ook in voor het belang van archeologisch onderzoek en de monumentenzorg in de gemeente.
In de digitale catalogus van de bibliotheek van het Stadsarchief zijn de werken van zijn hand te vinden. Een afzonderlijke bibliografie van zijn boeken en artikelen verscheen in 1977.


De foto van dr. F.A. Brekelmans is gemaakt door B. Hoeks-de Laat.

 


 
Op 18 oktober overleed op 37-jarige leeftijd Sander van Schaik, sinds 2007 vrijwilliger van het Stadsarchief. 
Hij indiceerde met name notariële archieven uit de eerste helft van de 19e eeuw. Door enkele chronische kwalen ging het op en neer met zijn gezondheid;  desondanks bleef hij positief en belangstellend zowel wat het werk als wat zijn collega’s betrof. Fietsen, wandelen, reizen, cultuur en taal van met name Italië en Spanje leren kennen, hadden zijn grote passie;  met fietsen testte hij zijn uithoudingsvermogen.
Voor alle medewerkers van het Stadsarchief kwam het onverwachte overlijden van Sander als een schok.