vrijdag 25 november 2011

'Oude kastanjeboom in laatste levensfase'

Omgeven door de moderne wereld heeft de oude kastanje op de kruising van de Crogtdijk met de Terheijdenseweg tot nu toe dapper de tijd weten te doorstaan. Maar zoals te lezen was in BN/De Stem van 18 november jl. verwachten deskundigen niet dat deze boom langer dan tien jaar mee gaat. Hiermee verliest Breda één van de mooiste bomen van de stad.


De kastanje moet rond het jaar 1820 geplant zijn en heeft dus al vele gezichten van de stad mee gemaakt. In 1931 kocht de gemeente een buitenhuis met omliggende grond, genaamd de Trekpot en besloot men om er een openbaar park van te maken. Tot de sluiting van het park in 1963 heeft de kastanje kunnen floreren in deze mooie en rustige omgeving. Met de sluiting van het park verdween ook de rustige parkachtige omgeving om plaats te maken voor de noordelijke rondweg. Alleen de oude kastanje getuigt nog van het park dat er ooit gelegen heeft.

De zorg voor al het groen, waaronder deze prachtige oude kastanje gebeurde jarenlang door de Dienst Beplantingen, later de Milieudienst. Onder toezicht van deze dienst kreeg de gezondheid van het bomenbestand in de stad steeds meer aandacht. Een behoorlijke groenvoorziening was in de ogen van de gemeenteraad in 1920 noodzakelijk voor een harmonieuze en aantrekkelijke opbouw van een woonplaats. In de jaren zeventig van de 20e eeuw begint de Dienst met het professioneel aanpakken van de gezondheid van de Bredase bomen. Boomchirurgen werden geconsulteerd, kaarten en overzichten van het bestaande groen en de gezondheidsproblemen uitgewerkt.

De Bredase bomen, waaronder de oude kastanje op de Crogtdijk/Terheijdenseweg, bleken het steeds zwaarder te voorduren te hebben van moderne ontwikkelingen. Door onder andere asfaltering, het strooien van zout, verandering in de grondwaterstand en aardgaslekkages werden de bomen op velerlei wijze bedreigd met de ondergang. In november 1975 brachten de adviserende boomchirurgen een rapport uit over de tamme kastanje waaruit bleek dat boom dringend aan een opknapbeurt toe was. Dood hout moest verwijderd worden, wonden moesten behandeld worden met boombalsem en gaten moesten uitgehakt en ontsmet worden. Naast de opknapbeurt moest de boom ook zeker tegen jeugd en vandalen beschermd worden. De boomchirurg had schommeltouwen, spijkers en half afgerukte takken aangetroffen. Om de boom gezond te houden werd er geadviseerd om struiken met doornen te plaatsen onder de boom zodat niemand er mee ongeschonden bij kon komen. Later werden deze struiken vervangen door het hekwerk dat er tegenwoordig omheen staat.

Dit is hoe we de boom tegenwoordig kennen, afgeschermd voor kwaadwillende voorbijgangers en ondersteund door grote staanders, maar het lijkt er dus op dat ook het hek en de goede zorgen van de gemeente niet veel langer meer kunnen voorkomen dat we deze reus in de toekomst moeten gaan missen. Gelukkig worden de bijzondere bomen van Breda tegenwoordig goed gedocumenteerd. Niet alleen zijn er in onze (foto)archieven sporen terug te vinden. Ook op de website van CUBRA (Cultureel Brabant) zijn vele mooie verhalen terug te vinden over de bomen in Breda.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten