dinsdag 23 augustus 2011

Aankondiging cursus oud-schrift 2011/2012

Op 7 oktober 2011 start Stadsarchief Breda, bij voldoende belangstelling, met een cursus "Oud-Schrift voor beginners" ten behoeve van amateur-historici, genealogen en andere geïnteresseerden.

De deelnemers leren het lezen en begrijpen van handgeschreven documenten uit de 15e - 18e eeuw. De lokaal historische aspecten van de te behandelen teksten krijgen de nodige aandacht.

De 12 lessen worden éénmaal per 14 dagen vanaf 7 oktober 2011 gegeven op:vrijdagmiddag van 15.00 - 16:30 uur

Cursusplaats: Stadsarchief Breda, Parade 10, 4811 DZ Breda
Aantal deelnemers: maximaal 15 personen
Docent: H.D. Wessels
Cursuskosten: € 80,00, inclusief lesboek, koffie/thee

Inlichtingen en opgave van deelname:

Stadsarchief Breda
Postbus 90156
4800 RH Breda
T. 076-5294420
E. stadsarchief@breda.nl

Na opgave (en bij voldoende deelname) ontvangt u een éénmalige machtiging voor inning van het cursusgeld ad € 80,00 per persoon.

U kunt zich tot uiterlijk 1 oktober 2011 aanmelden voor bovengenoemde cursus.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten