dinsdag 23 augustus 2011

Aankondiging cursus oud-schrift 2011/2012

Op 7 oktober 2011 start Stadsarchief Breda, bij voldoende belangstelling, met een cursus "Oud-Schrift voor beginners" ten behoeve van amateur-historici, genealogen en andere geïnteresseerden.

De deelnemers leren het lezen en begrijpen van handgeschreven documenten uit de 15e - 18e eeuw. De lokaal historische aspecten van de te behandelen teksten krijgen de nodige aandacht.

De 12 lessen worden éénmaal per 14 dagen vanaf 7 oktober 2011 gegeven op:vrijdagmiddag van 15.00 - 16:30 uur

Cursusplaats: Stadsarchief Breda, Parade 10, 4811 DZ Breda
Aantal deelnemers: maximaal 15 personen
Docent: H.D. Wessels
Cursuskosten: € 80,00, inclusief lesboek, koffie/thee

Inlichtingen en opgave van deelname:

Stadsarchief Breda
Postbus 90156
4800 RH Breda
T. 076-5294420
E. stadsarchief@breda.nl

Na opgave (en bij voldoende deelname) ontvangt u een éénmalige machtiging voor inning van het cursusgeld ad € 80,00 per persoon.

U kunt zich tot uiterlijk 1 oktober 2011 aanmelden voor bovengenoemde cursus.

maandag 15 augustus 2011

Een andere warmte

Vraag aan tien willekeurige mensen wanneer de Tweede Wereldoorlog eindigde en negen zullen zeggen: op 5 mei 1945? Echter elders in Europa is nog dagen hard doorgevochten. Aan de andere kant van de wereld is nog maandenlang strijd gevoerd, waarbij honderdduizenden mensen omkwamen. Zeer veel Nederlandse ingezeten waren op 5 mei helemaal niet bevrijd. In voormalig Nederlands-Indië leefden Nederlanders onder Japanse bezetting.

Pas op 15 augustus 1945 capituleerde Japan en kwam er officieel een einde aan WO-II. Voor miljoenen inwoners van Nederlands-Indië hield het geweld hier echter niet mee op. In de jaren vanaf 1945 werden Nederlanders en Indische Nederlanders bedreigd, soms gevangen genomen en soms gemarteld. De Nederlandse politionele acties waren bedoeld om de Indonesische nationalisten te verslaan en Nederlands-Indië als kolonie te behouden. Uiteindelijk gaf Nederland toe en Nederlands-Indië werd het onafhankelijke Indonesië.

Tussen 1946 en 1968 kwamen zo’n 300.000 mensen uit Nederlands-Indië naar Nederland. Mensen met een Nederlands paspoort of in Nederlandse dienst kwamen gedwongen of vrijwillig naar Nederland. Velen van hen vestigden zich in Breda. Filmmakers Kees Wouters en Eelco Scheeres interviewden een aantal van deze Indische Bredanaars (naar de interviews). Zij vroegen hen bijvoorbeeld: Hoe heeft u destijds de Japanse bezetting doorstaan? Wat heeft u meegemaakt in Soerabaya tijdens de Bersiap, toen jonge Indonesische nationalisten mensen bedreigden, gevangen namen en martelden? Waarom ging u naar Nieuw Guinea en hoe was het om later in Nederland een nieuw leven te beginnen? Hoe werden Indische en Molukse families hier ontvangen en hoe vergaat het hen in Breda na al die jaren?

Na de interviews ontstond het idee voor een onderzoek naar de totstandkoming van de opvang in Breda. Interviews met de betrokken ambtenaren waren niet meer mogelijk; zij waren inmiddels overleden. Daarom maakten Kees Wouters en Eelco Schreeres in hun documentaire Een andere warmte volop gebruik van bronnen van het Stadsarchief Breda. Hun verhaal van de ambtelijke betrokkenheid bij de opvang is afgewisseld met interviews met Indische en Molukse Nederlanders, die hun kant van het verhaal vertellen.

Zo is een nog weinig bekend deel van de Bredase geschiedenis voor u opgetekend. Ik wens u een informatieve en mooie kijkervaring.

Daan Hertogs
Gemeentearchivaris

Direct naar de film

dinsdag 2 augustus 2011

Verdwenen kerken

Het is mij opgevallen dat in veel gesprekken met Bredanaars, en tussen Bredanaars onderling, verdwenen kerken nog steeds een onderwerp van gesprek zijn. Ze worden ook nog vaak gebruikt als oriëntatiepunt in de Bredase samenleving. Omdat vele Bredanaars in deze kerken gedoopt of getrouwd zijn hebben ze nog tal van herinneringen aan deze kerken. Soms misschien ook minder goede herinneringen zoals bij begrafenissen, maar ook vanwege het verplichte kerkbezoek in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw.

Na de periode van het “Rijke Roomsche Leven” (1850-1960) bezochten nog veel gelovigen de kerk. Er werden dan ook veel kerken gebouwd, maar in de 20e eeuw nam het aantal gelovigen af. Wie nog wel geloofde hoefde daarvoor niet noodzakelijk naar de kerk. Geloven kon ook thuis.
Deze ontkerkelijking was met name in het “katholieke zuiden” goed merkbaar. Kerken liepen leeg. Het gevolg was dat veel kerken in Breda onder de sloophamer kwamen of een andere bestemming kregen. Dit gold vooral voor de katholieke kerken. Bij de protestantse kerken was afbraak of een nieuwe bestemming minder aan de orde.

Het leek me nuttig en leuk om eens een overzicht te maken van verdwenen kerken
en van kerken die een nieuwe bestemming hebben gekregen. Dit overzicht staat op de Flickr pagina van Stadsarchief Breda.

Graag nodig ik u uit om uw herinneringen aan deze kerken met ons te delen. Dit kunt u doen via de commentaar functie onder de afbeelding op Flickr. Natuurlijk zijn al deze foto’s ook terug te vinden in onze online fotocollectie.

Marie-Louise van Bijnen
Informatiebemiddelaar Front Office