dinsdag 29 maart 2011

De bibliotheek van Stadsarchief Breda

Het Stadsarchief Breda is vooral bekend om zijn archieven en zijn collectie foto’s en ansichten. Minder bekend is dat het Stadsarchief ook een uitgebreide boekencollectie heeft. Een collectie die een bezoeker goed kan helpen bij zijn historisch onderzoek. De collectie bestaat uit ongeveer 28.000 banden en wordt continu aangevuld met aanwinsten. Getracht wordt om echt alles over Breda (en natuurlijk de bijbehorende dorpen) te verzamelen. Dit kan zijn een genealogie over een Bredase familie, een kinderboek over het Beleg van Breda in 1625 of de boeken van de paters Sjaggerijn en Terpetijn met hun Bredaas dialect. De bibliotheek bevat ook een omvangrijke krantenverzameling, met onder meer BN/De Stem en de Bredasche Courant. De originele kranten liggen netjes opgeborgen in ons depot. Omdat ze kwetsbaar zijn en dus gemakkelijk te beschadigen, zijn ze in het verleden verfilmd op microfiche. Deze microfiches staan op de leeszaal van het Stadsarchief en zijn vrij in te zien. Het is mogelijk om een afdruk van een krantenartikel te maken. Al het bibliotheekmateriaal is toegankelijk via de bibliotheekcatalogus. U kunt hierin onder meer zoeken op titelwoord, auteur van het boek of trefwoord. De catalogus kunt u vinden op onze website, bij het onderdeel “Ik zoek”, icoontje “Boeken, tijdschriften en kranten”. Conny Trommelen

vrijdag 11 maart 2011

Kleine genealogische bronnen digitaal

Naast de meest gebruikte bronnen voor genealogisch onderzoek zoals de doop-, trouw- en begraafboeken en de openbare geboorte-, huwelijks- en overlijdensregister van de Burgerlijke Stand kunt u sinds kort op onze website ook een aantal kleinere bronnen uit de 16e-19e eeuw op naam doorzoeken. Het gaat hier om de volgende bestanden:

- Poorterboeken van Breda, 1534-1816
- Commissieboeken van Breda, 1637-1810 (1816)
- Borgbrieven Breda, Ginneken-Bavel, Princenhage, Teteringen,1685-1810 (1819)
- Staten en inventarissen, Princenhage, 1700-1787
- Protocol Allerhande akten, Ginneken-Bavel, 1728-1807
- Patentregister Breda, 1806-1850
- Registre Civique van Breda, 1812

Bij de poorterboeken gaat het om de registratie van de personen die het burgerschap van Breda verworven hebben; dit recht had je nodig om bijvoorbeeld lid te kunnen worden van een ambachtsgilde. De commissieboeken geven een registratie van de aanstelling van stadsfunctionarissen en de toelating van advocaten, procureurs en notarissen door het stedelijk bestuur. De borgbrieven werden door plaatselijke gemeenten afgegeven voor haar burgers die zich elders wilden vestigen. Zij waren een verzekering voor de ontvangende gemeente dat de sociale lasten van de nieuwkomers die binnen een bepaalde periode tot armoede zouden vervallen, voor rekening zouden komen van de gemeente van vertrek. In de staten en inventarissen van Princenhage vindt u met name lijsten van goederen van personen uit Princenhage met opgave van de geschatte waarde. Het protocol van allerhande akten van Ginneken en Bavel bevat inderdaad allerlei soorten akten zoals verklaringen en contracten over met name eigendommen. De patentregisters zijn opgemaakt in verband met het patentrecht: aan de uitoefening van bepaalde beroepen was een overheidsbelasting verbonden, het patentrecht. Enkele groeperingen beroepsbeoefenaren waren hiervan vrijgesteld zoals geestelijken, ambtenaren, landbouwers, dagloners en arbeiders. Het registre civique is een lijst van de mannen van 21 jaar en ouder uit een gemeente die stemgerechtigd zijn voor het kiezen van de municipaliteit (gemeenteraad). Dergelijke lijsten zijn in Nederland opgemaakt in de periode 1811-1813, de periode waarin Nederland administratief onder het Franse keizerrijk viel.

Wilt u een chronologisch overzicht van de digitaal aanwezige genealogische bronnen op onze website inzien, dan kunt u doen door op de openingspagina van de website te gaan naar de linker kolom – optie: Ik zoek – Digitale Stamboom – inzien van genealogische bronnen. U kunt dan per gemeente een bepaalde bron (commissieboeken, bevolkingsregisters etc.) aanklikken, waarna u een chronologisch overzicht krijgt van de gescande archiefstukken. Door op het oog-ikoontje te klikken achter de beschrijving kunt u het archiefstuk dan meteen doorbladeren.

Harold Wessels
Historisch Medewerker

vrijdag 4 maart 2011

Boekenweek 2011: Van je familie moet je het hebben

De Bibliotheek Breda zet in samenwerking met Stadsarchief Breda tijdens de boekenweek familiegeschiedenis centraal; de verhalen, geheimen, belevenissen van ‘gewone’ mensen. Rinie Maas en Marijke Hilhorst, schrijvers van familieportretten, zijn maandag 21 maart uitgenodigd om hierover te vertellen. Daarnaast kan iedereen zelf op zoek naar zijn of haar eigen familiegeschiedenis in het Stadsarchief.


Rinie Maas en Marijke Hilhorst
Marijke Hilhorst en Rinie Maas zijn beiden columnist en schrijver van familieportretten, ieder op zijn eigen wijze. Hilhorst schreef de familiekroniek ‘De vader, de moeder en de tijd’ en een praktische handleiding ‘Hoe schrijf je een familiegeschiedenis’. Rinie Maas is bekend van zijn columns in de Bredase Bode waarin hij de lezer laat kennismaken met kleurrijke figuren uit het verleden. Deze avond vertellen zij over hun werk en gaan hierover samen en met het publiek in gesprek.
Maandag 21 maart 20.00 uurBibliotheek Centrum, Molenstraat 6
Toegang € 5,- (leden) € 6,50 (niet-leden)
Kaarten zijn verkrijgbaar bij UITpunt Breda in de bibliotheekvestigingen Centrum, Haagse Beemden, Hoge Vucht, West en Zuidoost of online te bestellen via http://www.uitinbreda.nl/.

Workshop stamboomonderzoek voor beginners
Familieonderzoek is spannend en kan zelfs verslavend zijn. Men ontdekt allerlei bijzonderheden over de voorouders. Waar woonden ze, welke beroepen hadden ze en hoe was hun sociale positie? In deze workshop leren de deelnemers hoe genealogisch onderzoek in zijn werk gaat en gaat men zelf aan de slag.


Woensdag 23 maart 19.30 – 21.30 uur of vrijdag 25 maart 14.00 – 16.00 uur
Stadsarchief Breda, Parade 10 (ingang aan de Keizerstraat naast hotel Keyser), dienstingang
Toegang gratis. Aanmelden kan bij het Stadsarchief T. 076-5294420 / stadsarchief@breda.nl of via Uitpunt Breda.