maandag 17 januari 2011

Onze bevolkingsregisters online

Aan het rijtje van digitale archiefcollecties, die vooral voor familieonderzoek zeer nuttig zijn, is weer een nieuw archief met een aanzienlijke hoeveelheid scans toegevoegd. Onlangs hebben we namelijk de bevolkingsregisters beschikbaar gesteld. In mei 2009 zijn wij met het project gestart.

Om de registers snel op internet beschikbaar te krijgen is gekozen om niet alle in de registers vermelde personen op te nemen en ook niet al hun gegevens. Dat zou enorm veel tijd én geld gekost hebben. Passend in onze filosofie (zie een eerdere blog van Daan Hertogs) hebben we alleen die gegevens gekozen, die het zoeken naar de bewuste persoon mogelijk kan maken. Voor de bevolkingsregisters werden naast de hoofdbewoner de partner en alle inwonende zelfstandige personen (familielid, knecht, dienstmeid et cetera) ingevoerd. Van elke persoon werd de eerste voorletter, de naam en het geboortejaar of leeftijd vastgelegd. Op deze manier is elke persoon via de achternaam te vinden. Doordat de scans van de bevolkingsregisters gekoppeld zijn, kunt u snel controleren of u de juiste persoon te pakken hebt. Door deze keuze is het gelukt om binnen anderhalf jaar 391.000 personen in te voeren, 151.000 beelden te laten maken en deze vervolgens te koppelen aan de juiste personen.

Uiteraard hebben wij hierbij externe hulp ingeschakeld. Voor de invoer kwamen Anita van Meer en Sjoerd Bakker tijdelijk in dienst. Het fotograferen van de registers werd uitbesteed aan de firma GMS in Alblasserdam. Het op internet tonen van de gegevens met beelden tenslotte werd verzorgd door de firma Pictura uit Heiloo.

De provincie Noord-Brabant heeft het project middels een subsidie mogelijk gemaakt.

Met het uiteindelijke resultaat kunt u nu de personen plaatsen in hun familie en in het huis waar zij woonden. Wij hopen hiermee een bijdrage te hebben geleverd aan het (vollediger) maken van uw familiegeschiedenis.


Cor Bogers
Senior inventarisator

Geen opmerkingen:

Een reactie posten