maandag 17 januari 2011

Hoe zoek ik nou?

Bij het zoeken van antwoorden op uw vragen, zult u vaak gebruik maken van onze homepage met de icoontjes. Die zijn verdeeld per documentsoort: foto’s, films, archiefstukken, boeken etc. Bezoekt u vaker een site van een archiefinstelling, dan, merkt u dat een aantal van onze databases anders is ingevuld. De manier van ontsluiting, toegang krijgen tot informatie (en vaak de bijbehorende digitale beelden) heeft te maken met de filosofie en keuze van investeringen van Stadsarchief Breda.

Onze filosofie: een archief is geen informatiesupermarkt. U vindt vrijwel nooit een pasklaar antwoord op uw vraag. Vaak zijn er ook duizenden antwoorden mogelijk. Het boeiende hiervan is uw eigen zoektocht. Dat spannende wil het stadsarchief mogelijk maken. Daarom vullen we in databases niet alle beschikbare informatievelden in aan de hand van het document. Natuurlijk kunt u uw antwoord vinden, maar de speurtocht erheen is zeker zo interessant.

De investeringen hangen nauw samen met onze filosofie. Ook het Stadarchief Breda beschikt niet over bakken geld. We willen wel zoveel mogelijk documenten en digitaal beeld op de site zetten. Dan kunt u, op een plek en tijdstip van uw keuze, hiermee onderzoek doen. Schaarse budgetten betekenen ook keuzes maken. We investeren minder in het vullen van databasevelden, als u zelf die informatie op het digitale beeld kunt vinden en lezen. Bijvoorbeeld het Bevolkingsregister, dat sinds enkele weken op de site staat. We hadden kunnen kiezen om elke daarin vermelde persoon in een database te zetten met vermelding van achternaam, voornamen, geboortedatum etc. Dan had u echter nog een hele tijd op de digitale beelden moeten wachten. In de volgende bijdrage van Cor Bogers leest u hoe we dat hebben opgelost.

U investeert tijd in het zoeken van uw antwoord. Zoeken is leuk en waarschijnlijk heeft u baat bij zoveel aanbod van materiaal. En dit aanbod groeit, want we gaan door met het scannen en ontsluiten van de volgende digitale bronnen.

Daan Hertogs
Gemeentearchivaris

Geen opmerkingen:

Een reactie posten