maandag 17 januari 2011

Onze bevolkingsregisters online

Aan het rijtje van digitale archiefcollecties, die vooral voor familieonderzoek zeer nuttig zijn, is weer een nieuw archief met een aanzienlijke hoeveelheid scans toegevoegd. Onlangs hebben we namelijk de bevolkingsregisters beschikbaar gesteld. In mei 2009 zijn wij met het project gestart.

Om de registers snel op internet beschikbaar te krijgen is gekozen om niet alle in de registers vermelde personen op te nemen en ook niet al hun gegevens. Dat zou enorm veel tijd én geld gekost hebben. Passend in onze filosofie (zie een eerdere blog van Daan Hertogs) hebben we alleen die gegevens gekozen, die het zoeken naar de bewuste persoon mogelijk kan maken. Voor de bevolkingsregisters werden naast de hoofdbewoner de partner en alle inwonende zelfstandige personen (familielid, knecht, dienstmeid et cetera) ingevoerd. Van elke persoon werd de eerste voorletter, de naam en het geboortejaar of leeftijd vastgelegd. Op deze manier is elke persoon via de achternaam te vinden. Doordat de scans van de bevolkingsregisters gekoppeld zijn, kunt u snel controleren of u de juiste persoon te pakken hebt. Door deze keuze is het gelukt om binnen anderhalf jaar 391.000 personen in te voeren, 151.000 beelden te laten maken en deze vervolgens te koppelen aan de juiste personen.

Uiteraard hebben wij hierbij externe hulp ingeschakeld. Voor de invoer kwamen Anita van Meer en Sjoerd Bakker tijdelijk in dienst. Het fotograferen van de registers werd uitbesteed aan de firma GMS in Alblasserdam. Het op internet tonen van de gegevens met beelden tenslotte werd verzorgd door de firma Pictura uit Heiloo.

De provincie Noord-Brabant heeft het project middels een subsidie mogelijk gemaakt.

Met het uiteindelijke resultaat kunt u nu de personen plaatsen in hun familie en in het huis waar zij woonden. Wij hopen hiermee een bijdrage te hebben geleverd aan het (vollediger) maken van uw familiegeschiedenis.


Cor Bogers
Senior inventarisator

Hoe zoek ik nou?

Bij het zoeken van antwoorden op uw vragen, zult u vaak gebruik maken van onze homepage met de icoontjes. Die zijn verdeeld per documentsoort: foto’s, films, archiefstukken, boeken etc. Bezoekt u vaker een site van een archiefinstelling, dan, merkt u dat een aantal van onze databases anders is ingevuld. De manier van ontsluiting, toegang krijgen tot informatie (en vaak de bijbehorende digitale beelden) heeft te maken met de filosofie en keuze van investeringen van Stadsarchief Breda.

Onze filosofie: een archief is geen informatiesupermarkt. U vindt vrijwel nooit een pasklaar antwoord op uw vraag. Vaak zijn er ook duizenden antwoorden mogelijk. Het boeiende hiervan is uw eigen zoektocht. Dat spannende wil het stadsarchief mogelijk maken. Daarom vullen we in databases niet alle beschikbare informatievelden in aan de hand van het document. Natuurlijk kunt u uw antwoord vinden, maar de speurtocht erheen is zeker zo interessant.

De investeringen hangen nauw samen met onze filosofie. Ook het Stadarchief Breda beschikt niet over bakken geld. We willen wel zoveel mogelijk documenten en digitaal beeld op de site zetten. Dan kunt u, op een plek en tijdstip van uw keuze, hiermee onderzoek doen. Schaarse budgetten betekenen ook keuzes maken. We investeren minder in het vullen van databasevelden, als u zelf die informatie op het digitale beeld kunt vinden en lezen. Bijvoorbeeld het Bevolkingsregister, dat sinds enkele weken op de site staat. We hadden kunnen kiezen om elke daarin vermelde persoon in een database te zetten met vermelding van achternaam, voornamen, geboortedatum etc. Dan had u echter nog een hele tijd op de digitale beelden moeten wachten. In de volgende bijdrage van Cor Bogers leest u hoe we dat hebben opgelost.

U investeert tijd in het zoeken van uw antwoord. Zoeken is leuk en waarschijnlijk heeft u baat bij zoveel aanbod van materiaal. En dit aanbod groeit, want we gaan door met het scannen en ontsluiten van de volgende digitale bronnen.

Daan Hertogs
Gemeentearchivaris