woensdag 17 september 2014

De wandeling met paraplu's

Stadsarchief Breda heeft een wandeling door een deel van het oude centrum van Breda uitgezet. Voor het eerst vond deze wandeling op vrijdag 22 augustus jl. plaats. De bedoeling van een dergelijke  wandeling is om o.a.  aan de hand  van fotomateriaal van verdwenen panden en bijbehorende informatie, herinneringen op te halen en over en weer informatie uit te wisselen. Niet alleen herinneringen aan panden maar ook aan personen en gebeurtenissen komen hierbij naar boven.  De wandeling, die ook geschikt is voor mindervaliden, start vanuit Stadsarchief Breda aan de Parade, via de Lange Stallen, Van Coothplein,  Fellenoordstraat, Nieuwe Haagdijk, Schorsmolenstraat, Haagdijk, e oude en nieuwe Haven, Cingelstraat naar het Valkenbergpark. Eindpunt is 't T Huis.Met regencapes en paraplu’s
Uitleg over de Vierwinden
 Op het Kasteelplein


Uitleg over hotel van Ham

dinsdag 15 juli 2014

De wandeling

Stadsarchief Breda organiseert een wandeltocht voor mindervaliden, mensen met alzheimer en hun verzorgers op vrijdag 22 augustus 2014

Het doel van deze tocht is tweeledig; het archief wil u een prettige middag bezorgen door middel van het bekijken van een oud gedeelte van Breda met informatie en foto’s over deze straten en panden maar ook graag uw verhalen, uw herinneringen horen en optekenen.

De wandeling begint bij de voormalige Chassékazerne, een begrip in Breda, waar nu Stadsarchief Breda en Breda’s Museum gehuisvest zijn en voert vervolgens langs het Van Coothplein, Fellenoordstraat, Nieuwe Huizen, Nieuwe Haagdijk, Haagdijk, Nieuwe Prinsenkade, Haven, Cingelstraat, Kasteelplein, Catharinastraat en eindigt in het Valkenberg.
In het Valkenberg eindigt de wandeling en is er de mogelijkheid tot een koffie/theestop met heerlijke appeltaart (voor eigen rekening). Het Theehuis beschikt over een invalidentoilet en biedt een prachtig uitzicht over het stadspark.

Meldt u aan voor deze tocht op 22 augustus 2014 bij Stadsarchief Breda.

Vertrek: 13.30uur        
Aankomst: 15.30uur bij theehuis
Inschrijving kan d.m.v. e-mail: stadsarchief@breda.nl onder vermelding van wandeling d.d.22 aug.2014
Telefonisch: 076- 5294420 of 076-5294419, ook voor informatie

Graag vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het aantal personen die aan de wandeling willen deelnemen. Wij houden een maximum aan van 12 deelnemers (los van verzorgers).

Het vertrekpunt is het café van Breda’s Museum, Parade 12, ingang via Keizerstraat (naast hotel De Keyser). U kunt hier  tijdelijk parkeren om deelnemers uit te laten stappen.
In het café zal personeel van het stadsarchief u verwelkomen en zal ook de tocht beginnen.
De aankomst is bij het Theehuis in het Valkenberg. Hier kunnen de deelnemers om 16.15uur opgehaald worden aan de J.F. Kennedylaan.
Koffie/thee, appeltaart is voor eigen rekening. Kosten ongeveer  €5,20

Wij wensen u een prettige middag,
Stadsarchief Breda

maandag 14 juli 2014

Evacuatie van de rooms-katholieke zwakzinnige meisjes van het internaat Boldershof in Druten

Monument Evacuatie 'De Boldershof'

De evacuatie van de Bredase bevolking 12 mei 1940 is bekend bij de Bredanaars en omstreken maar dat er juist in deze periode ook bijna 400 zwakzinninge meisjes uit het rooms-katholieke internaat Boldershof uit Druten naar Breda kwamen, is minder bekend.
Op 27 maart 1940 was door de Commissie Burgerbevolking en de subcommissie Volksgezondheid de KMA aangewezen als verblijfplaats voor deze kinderen en op 18 april brachten Moeder Overste en de geneesheer-directeur een bezoek aan de KMA om besprekingen te houden met de gouverneur en men zag dit als ideaal voor een noodverblijf. Op 8 mei volgde een tweede bezoek  aan de academie die inmiddels door de cadetten was verlaten.
Twee dagen later werd de evacuatie werkelijkheid en vanaf 10 mei waren er al geen telefonische verbindingen meer mogelijk maar moest er toch geëvacueerd worden. Dit gebeurde met 21 autobussen van de BBA. Na veel hachelijke avonturen kwam men ‘s avonds op de KMA aan.
Dezelfde avond echter kreeg men van de burgemeester van Breda, de heer Van Slobbe, de mededeling dat de meisjes niet bij de KMA konden blijven maar naar kasteel Bouvigne moesten. Dit was allesbehalve veilig want bij aankomst was er luchtalarm en men achtte het veiliger om met patiënten, zusters en het medisch personeel in het Mastbos een schuilplaats te zoeken omdat men tussen de Duitse en Franse gemotoriseerde eenheden in kwam te zitten.
Intussen was de evacuatie van Breda begonnen en de 80 KJB-meisjes (Katholieke Jeugd Beweging) die op Bouvigne een opleiding tot dienstbode volgden waren gevlucht. Hierdoor kreeg men meer ruimte voor de meisjes en het personeel uit Druten. Dit was hard nodig want de hygiënische situatie was bijna ondraaglijk geworden. Op 21 mei vertrok men weer naar Druten. Intussen waren twee meisjes gestorven op Bouvigne en 'stiekem' begraven in de tuin. De arts van het instituut heeft aangifte gedaan van het overlijden van de twee meisjes in de gemeente Ginneken-Bavel waar Bouvigne toen onder behoorde.
Men heeft hen in het geheim moeten begraven omdat begraven niet mocht van de Duitsers. Deze twee graven met anonieme stenen bevinden zich nog steeds op Bouvigne.
Dit artikel is bij Stadsarchief Breda tot stand gekomen naar aanleiding van de vraag van mevrouw Winkelman die zij stelde over de grafjes. Er werd getwijfeld of de grafjes er nog zouden zijn. Mevrouw Winkelman was 4 mei jl. aanwezig bij de dodenherdenking in Druten  en hoorde het verhaal over deze evacuatie van Neel van den Oever die een boek heeft geschreven (samen met Willie Franken) over honderd jaar Boldershof en waarin dit verhaal ook voorkomt.
In Druten staat een gemeentelijk monument waarin bovengenoemde evacuatie naar Breda wordt vermeld.
Op 24 juni jl. hebben mevrouw Winkelman, Neel van den Oever en Willie Franken samen met de heer Van der Meer (hoofd facilitaire zaken Brabantse Delta) de graven bekeken en is het mysterie opgelost.

Literatuur;
  • “ Van Boldershof tot nu: al 100 jaar een goede buur 1997-2007”
  • Tekst Neele van den Oever, tekstredactie Willie Franken
  • www.grebbeberg.nl De ontruiming der gestichten uit Druten, Rhenen en Wageningen in mei 1940

vrijdag 20 juni 2014

EXPOSITIE VAN WERK VAN DERDEJAARSSTUDENTEN AKV|ST. JOOST BIJ STADSARCHIEF BREDA!

Jaarlijks krijgen studenten Fotografie van AKV|St. Joost opdracht van Stadsarchief Breda het veranderende tijdsbeeld van de stad in beeld te brengen. Zo ook dit jaar. Dit heeft geresulteerd in een expositie van het werk van 8 studenten.

Zij hebben de expositie, die ze zelf hebben geproduceerd, de titel “Instantané” meegegeven, wat vertaald kan worden als momentopname.

De expositie loopt van vrijdag 27 juni t/m zaterdag 19 juli en is te bezichtigen van dinsdag t/m vrijdag, 11.00u tot 17.00u en zaterdags tussen 11.00u en 14.00u.
Wethouder van Cultuur Selçuk Akinci opent de expositie officieel op donderdagavond 26 juni, 19.00u.

Stadsarchief Breda en de studenten Fotografie van AKV|St. Joost nodigen u van harte uit de opening bij te wonen of om op een ander tijdstip de expositie te bezoeken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Stadsarchief Breda, 076-5294420, of via e-mailadres pr.stadsarchief@breda.nl.

vrijdag 2 mei 2014

Handschriften van laatmiddeleeuwse edellieden in West-Brabant

Wenen, ÖNB, Cod 2616 : De eerste bladzijde
van een handschrift met de Geschiedenis van
het Gulden Vlies van Guillaume Fillastre, dat
rond1485 gemaakt is voor Jan van Bergen-Glimes.
Dinsdag 13 mei geeft dr. Hanno Wijsman een lezing over handschriften van laatmiddeleeuwse edellieden in West-Brabant. De lezing vindt plaats in Het Markiezenhof in Bergen op Zoom en maakt deel uit van de Henri Mastboom lezingencyclus met als thema Macht & Pracht, georganiseerd door de vier West-Brabantse archiefdiensten (Gemeentearchief Roosendaal, Regionaal Archief West-Brabant,  Stadsarchief Breda en Het Markiezenhof).

In de middeleeuwen werden alle boeken met de hand gemaakt. In de tweede helft van de vijftiende eeuw werd er een nieuwe mogelijkheid geïntroduceerd om boeken op een snellere en goedkoper manier te vervaardigen via de boekdrukkunst. Maar juist in diezelfde periode die we sinds Huizinga de Herfsttij der Middeleeuwen noemen, kwam het eeuwenoude handschriftelijke ambacht – met ganzenveer en inkt en op perkament – nog tot een laatste en grote bloeiperiode. Tijdens de lezing wordt er ingegaan op de boekcultuur in de Bourgondische Nederlanden. De hertogen en de hoge adel hielden van luxueus uitgevoerde handschriften en lieten prachtige exemplaren vervaardigen en inbinden, stuk voor stuk waardevolle kunstwerken. Ook rijke stedelingen en kloosters deden mee met deze mode.

De lezing zal inzoomen op een reeks voorbeelden uit het westen van de huidige Nederlandse provincie Brabant (het noord-westen van het toenmalige hertogdom Brabant). Een streek die ook enkele rijke bibliotheken herbergde, van de familie Bergen-Glimes in Bergen op Zoom, van de Nassaus in Breda en van de Lalaings in Hoogstraten.
Verder worden enkele interessante bibliotheken met prachthandschriften uit o.a. het Brabants-Hollands grensgebied, Sint-Maartensdijk en de Abdij van Westmalle gesitueerd.
Wat bezaten deze families, hoe gingen ze om met de boeken, wie las er, en wat is er nu nog van bewaard gebleven?

Praktische informatie:
De lezing vindt plaats op dinsdag 13 mei in de Hofzaal van Het Markiezenhof, Steenbergsestraat 8 in Bergen op Zoom. De lezing begint om 20.00 uur, de zaal gaat om 19.30 uur open. Voor deze lezing wordt €5,- entree gevraagd.  

vrijdag 11 april 2014

Bevolkingsregisters van Stadsarchief Breda door de crowd toegankelijk gemaakt


Stadsarchief Breda deelt sinds enige tijd zijn genealogische gegevens met een groot aantal andere archieven via de website WieWasWie. Geïnteresseerden kunnen via WieWasWie op zoek naar gegevens over voorouders afkomstig uit alle delen van Nederland: waar werden ze geboren en wanneer, waar en wanneer zijn ze getrouwd en waar en wanneer zijn ze overleden. En in een aantal gevallen worden er ook gegevens getoond over de straat waar die voorouders hebben gewoond en over wat hun beroep was.

WieWasWie start op 14 april a.s. met een drietal deelnemende archieven - Stadsarchief Breda, Stadsarchief Rotterdam en het Regionaal Historisch Centrum Limburg – een VeleHanden-project om nog meer genealogische bronnen voor een groot publiek toegankelijk te maken. VeleHanden vraagt de crowd om informatie toe te voegen aan historische bronnen, in dit geval bevolkingsregisters en gezinskaarten uit de periode 1850 – 1938. Iedereen die wil kan van huis uit gegevens uit gescande bevolkingsregisters en gezinskaarten uit Breda, Rotterdam en Limburg die op de VeleHanden-website worden getoond in een database invoeren en zo meehelpen deze scans toegankelijk en doorzoekbaar te maken.

Stadsarchief Breda vraagt om hulp bij het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters en gezinskaarten uit de periode 1850-1938 van de vier toenmalige gemeenten binnen het grondgebied van de huidige gemeente Breda:  Breda, Ginneken-Bavel, Princenhage en Teteringen. Belangstellenden kunnen op de website van Stadsarchief Breda de link naar VeleHanden vinden en daar de keuze maken of zij registers of kaarten uit Breda, Ginneken-Bavel, Princenhage of Teteringen toegankelijk willen maken (of uit Rotterdam of Limburg).

Voor iedere ingevoerde en gecontroleerde scan kunt u punten verdienen.
Als u uw punten wilt verzilveren,maak een digitaal exemplaar van de coupon en sla die op (de invoerinstructie http://velehanden.nl/account/gebruiker/points).
Stuur  dan een e-mail naar stadsarchief@breda.nl o.v.v. Wie WasWie, de beloningen, met vermelding van het product naar keuze, uw naam, adresgegevens en telefoonnummer en in de bijlage de coupon.
Als er vragen zijn over de bestelling, neemt het Stadsarchief contact met u op.

Hierbij alle beloningen en de benodigde punten:

Product
Benodigd aantal punten


Fotobestelling (hoge resolutie download)
360
Fotobestelling (fotoprint A4)
575
Fotobestelling (poster A3 fotopapier)
1080
Fotobestelling (poster A3 Hahnemühle)
1655
Rondleiding in het archief
1000